สำหรับแพทย์

สำหรับเภสัชกร

For Doctors

e-Prescription Benefits for Doctors

ช่วยให้คนไข้ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาและจ่ายยาได้สะดวกขึ้น

ช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการสต็อกยาในคลินิก และสถานพยาบาล

ช่วยติดตามผลการดูแลรักษาคนไข้ ประวัติใบสั่งยาที่จ่ายออก และการรับยา

ช่วยลดปัญหาการใช้ใบสั่งยาที่ผิด ใบสั่งยาปลอม การแอบนำไปใช้ซ้ำ

ช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยา และการใช้ยาเกินความจำเป็น

ใช้งานง่าย เข้าถึงได้ทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับแพทย์

เริ่มต้นใช้งาน e-Prescription ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งเอกสารที่ต้องใช้ใน
การสมัครและรอยืนยัน
การเปิดใช้ระบบ

Start e-Prescribing!