“รู้หรือไม่?
โรงพยาบาลในบางพื้นที่นั้น
ราคายาสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากตั้งแต่

300 - 8,000%”

กรมการค้าภายใน, พฤษภาคม 2562

ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ e-Prescription
โดย Arincare คืออะไร

ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบที่มาทดแทนการเขียนใบสั่งยาของแพทย์ จากเดิมบนกระดาษ เป็นรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล ซึ่งใบสั่งยานี้จะถูกส่งไปยัง ร้านขายยาใกล้บ้านของคนไข้ หรือร้านขายยาในพื้นที่ที่คนไข้สะดวกไปรับยา ทำให้คนไข้ไม่ต้องรอรับยาในโรงพยาบาล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในกรณีที่เป็นการ Refill ยา อีกทั้งยังลดความผิดพลาดในการสื่อสาร รวมถึงการชำรุดสูญหายของใบสั่งยาแบบกระดาษ

e-Prescription โดย Arincare นั้นดีอย่างไร

ระบบ e-prescription ของ Arincare ช่วย:

ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากลำบากในการเข้าถึง ยารักษาโรค สำหรับคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องยา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ ในราคาที่เหมาะสม

Refill ยาไม่ต้องมาโรงพยาบาล รับ-เติมยาเพิ่มที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ได้ทันทีตามใบสั่งยาจากแพทย์

ช่วยให้คนไทยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย มีคุณภาพ แนะนำและจ่ายโดยเภสัชกรผู้มีความรู้เรื่องยา

เริ่มต้นใช้งาน e-Prescription ได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

พบแพทย์ออกใบสั่งยาผ่าน
ระบบ e-Prescription

เลือกพื้นที่
ที่ต้องการไปรับยา

กลับได้ทันที ไปรับยาได้ที่
ร้านขายยาเภสัชกรใกล้คุณ